Two Wings Center for Advanced Studies in Leadership

Chcemy, aby prowadzone w Centrum zaawansowane, pogłębione badania miały znaczenie dla wszystkich stron i aktorów dialogu / konfliktu społeczno-politycznego.

Instytut to miejsce działające w służbie:

 • porozumienia – przez zaproszenie do wypowiadania tego, co bywa wyciszane
 • pogłębienia życia i refleksji – przez otwarcie na rzeczywistość niematerialną
 • praktyki – przez realizowanie doktoratów wdrożeniowych na tematy związane z przywództwem w nauce, polityce i biznesie

Pytania, jakie stawiamy?

 • Co ożywia uniwersytet? Co ożywia biznes i sferę publiczną?
 • Jaki model przywództwa może przyczynić się do ożywienia uniwersytetu?
 • Co robić, aby na uniwersytecie tworzyć szeroką, różnorodną światopoglądowo wspólnotę?
 • Co pomaga uniwersytetowi zachować swoją misję i tożsamość, gdy zagraża mu przeobrażenie się w wytwórnię publikacji?
 • Jak czerpać z tego, co najlepsze w myśli liberalnej, konserwatywnej i lewicowej?
 • W jaki sposób liderzy akademiccy mogą łączyć skuteczne przywództwo z praktyką życia wewnętrznego?
 • Jak łączyć wiarę z rozumem?

Przywództwo akademickie

Na podstawie prowadzonych przez nas interdyscyplinarnych badań, opracowaliśmy model Akademickiego Przywództwa Integralnego i jego siedem zasad. Ich zrozumienie jest kluczowe dla każdego uczonego, który ma ambicje podjęcia wyzwania przywództwa lub już działa jako lider.

Nasz model jest oparty na trzech obszarach, które wyznaczają „trójkąt przywództwa akademickiego”:

 • Scena, czyli kontekst, w którym realizowane jest przywództwo akademickie: uniwersytet.

 • Cel, czyli wartości, którym służy przywództwo akademickie: dobro akademii (prawda i wspólnota).

 • Osoba lidera akademickiego: kadra kierownicza uniwersytetu.

W każdym z wierzchołków tego trójkąta i pomiędzy nimi istnieją napięcia (polarities), które najczęściej prowadzą do konfliktu i wypalenia, jednak dzięki odpowiednim kompetencjom lidera mogą one stać się źródłami twórczej energii.

 • Na poziomie sceny przywództwa akademickiego – uniwersytetu – chodzi o znalezienie twórczej równowagi między kolegialnością, czyli budowaniem i rozwijaniem wspólnoty akademickiej a strategią, czyli budowaniem długofalowej perspektywy działania.

 • Na poziomie celu – dobro akademii – mowa o wyważeniu między etosem, czyli misją uczelni a budowaniem zaufania.

 • Na poziomie osoby lidera chodzi o połączenie (samo)świadomości, twórczości i sprawczości.

Siedem zasad integralnego przywództwa akademickiego to:

(Samo)samoświadomość

Twórczość

Sprawczość

Etos

Zaufanie

Wspólnota

Strategia

Działanie według tych zasad wymaga radzenia sobie w sposób twórczy z napięciami wewnątrz wszystkich wierzchołków „trójkąta przywództwa” i między nimi.

Konkretne przejawy tych napięć to na przykład:

 • na poziomie celu uniwersytetu: napięcie między progresywną a konserwatywną wizją akademii
 • na poziomie wspólnoty akademickiej: napięcia na linii nauka / administracja, wykładowcy / studenci, kobiety / mężczyźni
 • na poziomie samego przywódcy: napięcia na linii uniwersytet / rodzina, praca zespołowa / kariera indywidualna, wartości / interesy; badania / dydaktyka

Za kluczowe kompetencje przywódcy akademickiego uważamy właśnie:

 • umiejętność zarządzania tymi napięciami i ich przejawami (Ben Johnson, polarity management)
 • obecność bez niepokoju (Edwin Friedman, non anxious presence), czyli specyficzną postawę wobec istniejących napięć, niezależnie od ich liczby i intensywności
 • świadomość misji (wartości) oraz liderskiego powołania (czemu służę)

Przywództwo publiczne

Na podstawie prowadzonych przez nas interdyscyplinarnych badań, opracowaliśmy model Akademickiego Przywództwa Integralnego i jego siedem zasad. Ich zrozumienie jest kluczowe dla każdego uczonego, który ma ambicje podjęcia wyzwania przywództwa lub już działa jako lider.

Nasz model jest oparty na trzech obszarach, które wyznaczają „trójkąt przywództwa akademickiego”:

 • Scena, czyli kontekst, w którym realizowane jest przywództwo akademickie: uniwersytet.

 • Cel, czyli wartości, którym służy przywództwo akademickie: dobro akademii (prawda i wspólnota).

 • Osoba lidera akademickiego: kadra kierownicza uniwersytetu.

W każdym z wierzchołków tego trójkąta i pomiędzy nimi istnieją napięcia (polarities), które najczęściej prowadzą do konfliktu i wypalenia, jednak dzięki odpowiednim kompetencjom lidera mogą one stać się źródłami twórczej energii.

 • Na poziomie sceny przywództwa akademickiego – uniwersytetu – chodzi o znalezienie twórczej równowagi między kolegialnością, czyli budowaniem i rozwijaniem wspólnoty akademickiej a strategią, czyli budowaniem długofalowej perspektywy działania.

 • Na poziomie celu – dobro akademii – mowa o wyważeniu między etosem, czyli misją uczelni a budowaniem zaufania.

 • Na poziomie osoby lidera chodzi o połączenie (samo)świadomości, twórczości i sprawczości.

Siedem zasad integralnego przywództwa akademickiego to:

(Samo)samoświadomość

Twórczość

Sprawczość

Etos

Zaufanie

Wspólnota

Strategia

Działanie według tych zasad wymaga radzenia sobie w sposób twórczy z napięciami wewnątrz wszystkich wierzchołków „trójkąta przywództwa” i między nimi.

Konkretne przejawy tych napięć to na przykład:

 • na poziomie celu uniwersytetu: napięcie między progresywną a konserwatywną wizją akademii
 • na poziomie wspólnoty akademickiej: napięcia na linii nauka / administracja, wykładowcy / studenci, kobiety / mężczyźni
 • na poziomie samego przywódcy: napięcia na linii uniwersytet / rodzina, praca zespołowa / kariera indywidualna, wartości / interesy; badania / dydaktyka

Za kluczowe kompetencje przywódcy akademickiego uważamy właśnie:

 • umiejętność zarządzania tymi napięciami i ich przejawami (Ben Johnson, polarity management)
 • obecność bez niepokoju (Edwin Friedman, non anxious presence), czyli specyficzną postawę wobec istniejących napięć, niezależnie od ich liczby i intensywności
 • świadomość misji (wartości) oraz liderskiego powołania (czemu służę)

Jak rozwijamy przywódców?

Wspieramy rozwój liderów akademickich, biznesowych i publicznych zapraszając ich do uczestniczenia w przygotowanych i prowadzonych przez nas autorskich programach.

Academic Leadership Development Program

8-dniowy program Academic Leadership Development Program, realizowany i certyfikowany we współpracy z kolegiami tworzącymi Uniwersytet Oxfordzki.

Rethinking Leadership. Oxford Seminar Series

Seria międzynarodowych seminariów badawczych w Harris Manchester College w Oxfordzie, poświęconych refleksji nad modelami przywództwa.

Oxford Academic Leadership Program

Oxford Academic Leadership Program jest przeznaczonym dla absolwentów ALDP zaawansowanym programem rozwoju przywództwa.

Business Leadership Development Program

8-dniowy program Business Leadership Development Program, przygotowany i prowadzony przez nas w oparciu o model przywództwa integralnego.

Oxfordzki Międzynarodowy Kongres Przywództwa

Podczas tego wydarzenia dyskutowane będą nowe trendy w przywództwie rozumianym dużo szerzej niż zarządzanie według paradygmatu cel – skuteczność – sukces/porażka.

Public Leadership Development Program

To profesjonalny program rozwoju kompetencji liderskich, a zarazem przestrzeń do refleksji nad integralnym wymiarem przywództwa: wartościami, postawami, sposobem bycia i osobowością przywódcy.