Two Wings Center for Advanced Studies in Leadership

Chcemy, aby prowadzone w Centrum zaawansowane, pogłębione badania miały znaczenie dla wszystkich stron i aktorów dialogu/konfliktu społeczno-politycznego.

Instytut to miejsce działające w służbie:

  • porozumienia – przez zaproszenie do wypowiadania tego, co bywa wyciszane
  • pogłębienia życia i refleksji – przez otwarcie na rzeczywistość niematerialną
  • praktyki – przez realizowanie doktoratów wdrożeniowych na tematy związane z przywództwem w nauce, polityce i biznesie

Pytania, które wyznaczają przestrzeń naszej refleksji:

  • Co ożywia uniwersytet? Co ożywia biznes i sferę publiczną?
  • Jaki model przywództwa może przyczynić się do ożywienia uniwersytetu?
  • Co robić, aby na uniwersytecie tworzyć szeroką, różnorodną światopoglądowo wspólnotę?
  • Co pomaga uniwersytetowi zachować swoją misję i tożsamość, gdy zagraża mu przeobrażenie się w wytwórnię publikacji?
  • Jak czerpać z tego, co najlepsze w myśli liberalnej, konserwatywnej i lewicowej?
  • W jaki sposób liderzy akademiccy mogą łączyć skuteczne przywództwo z praktyką życia wewnętrznego?
  • Jak łączyć wiarę z rozumem?