Integral Leadership Development Program (ILDP)

Zapraszamy do uczestnictwa w ośmiodniowym programie Integral Leadership Development Program.

ILDP to dużo więcej niż szkolenie oparte na pakiecie narzędzi do zarządzania:

  • to profesjonalny program rozwoju kompetencji liderskich a zarazem przestrzeń do refleksji nad integralnym wymiarem przywództwa: wartościami, postawami, sposobem bycia i osobowością lidera
  • to doświadczenie różnorodnego i otwartego intelektualnie uniwersytetu, a jednocześnie spotkanie w przyjaznej, bliskiej atmosferze
  • to czas intensywnego uczenia się i rozwoju, opartych na wnikliwości intelektualnej i rzetelnej informacji zwrotnej, a zarazem czas budowania relacji i twórczej wymiany

W naszym zamierzeniu ILDP jest doświadczeniem edukacyjnym przemieniającym życie jego uczestników.

Cele

Celem ILDP jest odnowienie misji polskiego uniwersytetu poprzez:

  • wyposażenie uczestniczek i uczestników w inspirującą wiedzę o przywództwie akademickim opartą na opracowanym przez nas modelu przywództwa integralnego
  • zapewnienie przywódcom akademickim przestrzeni do refleksji i rozwoju samoświadomości
  • budowanie sieci współpracy i wzajemnego wsparcia opartych na dynamice twórczej wymiany

Kadra edukatorów

Piotr Czekierda

Praktyk i badacz przywództwa biznesowego i publicznego. Menadżer. Przedsiębiorca. Trener i mentor. Współzałożyciel i członek zarządu Two Wings Institute.

Piotr Czekierda jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, IESE Business School, Instytutu Badań Literackich PAN oraz Leadership Academy for Poland (we współpracy z Harvard University). Współzałożył i od wielu lat pełni rolę prezesa Collegium Wratislaviense.

Zasiadał w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz w Radzie Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia.
Wspierał startupy technologiczne w Grupie KGHM. Działał jako mentor w międzynarodowej sieci MIT EF Poland. Był nominowany w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Polska The Times na Skutecznego Menedżera 2015 roku.

Książka „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków” (Warszawa 2015), której jest współautorem, to pierwsza w Polsce kompleksowa publikacja dotycząca metody tutoringu. Inna ważna publikacja, w której wziął udział, to podręcznik „Solidarity Step by Step” (Warszawa 2015).

Barry Johnson

Twórca metody Polarity Thinking®. Konsultant i doradca w biznesie, administracji publicznej i edukacji.

Barry Johnson jest założycielem i prezesem Polarity Partnerships LLC, twórcą Polarity Map®. Od kilku dekad pracuje z ludźmi i organizacjami na całym świecie, rozwijając i stosując metodologię Polarity Thinking® [Link do Polarity Management]. Jej podstawą jest przejście od myślenia albo-albo (or-thinking) do myślenia i-i (and-thinking) dla dobra wspólnego, tak, aby napięcia i polaryzacje (dylematy, chroniczne napięcia, paradoksy) stały się dla organizacji źródłem energii, a nie wypalenia.

Najnowsze publikacje Johnsona, „And: Volume One – Foundations” oraz „And: Volume Two – Applications”, rozwijają intuicje z jego pierwszej książki, „Polarity Management: Identification and Managing Unsolvable Problems”, która ukazała się w 1992 roku.

Michał Łuczewski

Praktyk i badacz przywództwa akademickiego i publicznego. Socjolog i psycholog. Wykładowca i autor książek naukowych. Menadżer kultury. Współzałożyciel i członek zarządu Two Wings Institute.

Michał Łuczewski jest doktorem habilitowanym socjologii oraz psychologiem ze specjalizacją wspieranie rozwoju osobowości. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z licznymi prestiżowymi ośrodkami i instytucjami akademickimi na świecie (Fulbright Fellow na Uniwersytecie Columbia, Józef Tishner Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu,).

Misję przywództwa publicznego realizował jako wieloletni dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II oraz członek Narodowej Rady Rozwoju (2015 – 2020). Obecnie zasiada w Zarządzie Fundacji Polska Wielki Projekt. Działa jako menedżer kultury i autor filmów dokumentalnych.

Jego publikacja „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” (Toruń 2012) otrzymała nagrody im. Stanisława Ossowskiego dla najlepszej książki socjologicznej i im. ks. Józefa Tischnera dla najlepszej polskiej książki w dziedzinie humanistyki. Najważniejsze pozostałe publikacje książkowe: „Wartość krajobrazu” (Warszawa 2011), „Solidarity Step by Step” (Warszawa 2015), „Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności” (Kraków 2017).

Michael D. Kennedy

Praktyk i badacz przywództwa akademickiego i publicznego. Profesor socjologii oraz stosunków międzynarodowych i spraw publicznych (Brown University). Konsultant i doradca akademicki i edukacyjny.

Michael Kennedy od kilku dekad bada rolę akademii w globalizującym się świecie, ruchy społeczne, zmianę systemową i solidarność. Jest współprzewodniczącym Rady Doradczej Programu Edukacji Fundacji Open Society Institute.

Jako pierwszy sprawował funkcję prorektora Uniwersytetu Michigan do spraw międzynarodowych. Był dyrektorem wielu instytutów i programów badawczych. Ostatnio kierował Watson Institute for International Studies na Brown University.

Służył w Komitecie Wykonawczym i Radzie Dyrektorów Social Science Research Council, Radzie Międzynarodowych Doradców Akademickich Szkoły Nauk Społecznych Singapore Management i Zarządzie Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego.

Opublikował m.in. „Globalizing Knowledge. Intellectuals, Universities, and Publics in Transformation” (Stanford 2014).

Profil uczestnika

ILDP stworzyliśmy z myślą o osobach, które aktywnie kształtują przestrzeń intelektualną uniwersytetów i nadają ton polskiej akademii.

Program dedykowany jest osobom z doświadczeniem kierowniczym i dyrektorskim, a szczególnie wyższej kadrze akademickiej: rektorom, prorektorom, dziekanom, prodziekanom, a także kierownikom zakładów i zespołów.

Opinie absolwentów

„Miałam wielki dystans do akademii. Zraziłam się do niej. W pewnym momencie już nie wiedziałam nawet, dlaczego się w niej znalazłam. Ale jeśli uniwersytet ma wyglądać tak, jak tu, a ludzie na nim są tacy, jak wy, to chcę na nim być”

„Na uczelniach panuje kultura represji wszystkich innych, poza rozumem, wymiarów ludzkiego funkcjonowania. Uświadomienie liderom, jak ważna jest obecność w pełni swojej osoby i samoświadomość, było dla wszystkich przełomowe”

„Szkolenie odpowiada na realne potrzeby pracownika uczelni wyższej, oferuje perspektywę rozwoju i narzędzia ulepszania swoich działań”

„Nowe spojrzenie na bycie liderem akademickim, nowe metody ułatwiające zarządzanie”

„Ważne zagadnienia dotyczące tożsamości uniwersytetu, jego roli, o których niekoniecznie się pamięta, zwłaszcza w kontekście działań warunkowanych kolejnymi reformami, zmianami. Uświadomienie, jak ważna jest misja uniwersytetu”

„Bardzo cenne było spotkać się w środowisku pracowników akademickich i wymienić perspektywami, doświadczeniami. Wspaniała atmosfera otwartości i szczerości”