Inspiracje

Inspiracje Two Wings Institute

Żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej złożony, a jednocześnie chaotyczny i spolaryzowany, w świecie, w którym zarówno jednostki, jak i społeczeństwa doświadczają poczucia wykorzenienia i ulotności.

Niezbędne są poszukiwania rozwiązań ekonomicznych i politycznych, jednak nic nie zastąpi powrotu do źródeł, a te możemy odnaleźć jedynie w kulturze. To ona pozwala nawiązać kontakt z tym, co pewne i czego nikt nie może nam odebrać: w każdej chwili możemy wrócić do Aten z ich rozumem, Rzymu z jego prawem, Jerozolimy z jej miłością i Gdańska z jego solidarnością.

Two Wings Institute promuje wartości wypływające z kultury oraz prowadzi badania nad ich znaczeniem dla współczesnego człowieka i społeczeństw.

Zaufanie i standardy

W naszą misję wpisane są najwyższe standardy dotyczące wartości takich jak poufność, dialog i inkluzywność intelektualna oraz etos pracy akademickiej.

Siła TWI

Siłą Two Wings Institute są:

  • liderzy zaangażowani w jego utworzenie i działanie, łączący w sobie kilkanaście lat praktyki przywódczej w najbardziej inspirujących i wymagających środowiskach akademickich i biznesowych
  • połączenie rzetelnych badań i wieloletniej praktyki
  • umiejscowienie nauki w kontekście kultury i duchowości

Statut Fundacji Two Wings Institute