Oxfordzki Międzynarodowy Kongres Przywództwa

Oxfordzki Międzynarodowy Kongres Przywództwa to międzynarodowe, interdyscyplinarne spotkanie unikatowych umysłów. Podczas tego wydarzenia dyskutowane będą nowe, transdyscyplinarne trendy w przywództwie rozumianym dużo szerzej i głębiej niż zarządzanie według paradygmatu cel – skuteczność – sukces/porażka.

Celem Kongresu jest stworzenie przestrzeni spotkania i twórczej wymiany wybitnych teoretyków i praktyków przywództwa oraz osób, które w autorski sposób łączą badania z praktyką kształtowania misji, atmosfery i relacji w organizacjach i społecznościach.

Kongres odbędzie się w Oxfordzie, jednym z najważniejszych światowych centrów nauk organizacyjnych, w inspirującym otoczeniu słynnych „śniących iglic”, w czerwcu 2023 lub 2024.