Integral Leadership Development Program

8-dniowy Integral Leadership Development Program, realizowany i certyfikowany we współpracy z kolegiami tworzącymi Uniwersytet Oxfordzki.

Rethinking Leadership. Oxford Seminar Series

Seria międzynarodowych seminariów badawczych w Harris Manchester College w Oxfordzie, poświęconych refleksji nad modelami przywództwa.

Oxfordzki Międzynarodowy Kongres Przywództwa

Podczas tego wydarzenia dyskutowane będą nowe trendy w przywództwie rozumianym dużo szerzej niż zarządzanie według paradygmatu cel – skuteczność – sukces/porażka.

Polarity Management

Two Wings Institute oferuje dwudniowe szkolenie będące wprowadzeniem do zarządzania napięciami (Polarity Management) metodą Polarity Thinking™ Barry’ego Johnsona.

Great Books Academy

Two Wings Institute przygotowuje się do rozpoczęcia programu rozwojowego dla nauczycieli i licealistów. Program będzie poświęcony analizie kluczowych dzieł kultury.