Trójkąt przywództwa publicznego:

Na podstawie prowadzonych przez nas interdyscyplinarnych badań, opracowaliśmy model przywództwa integralnego.

Jest on oparty na trzech obszarach, które wyznaczają „trójkąt przywództwa”:

  • 1. Scena, czyli kontekst, w którym realizowane jest przywództwo publiczne: polityka, sfera publiczna.
  • 2. Cel, czyli wartości, którym służy przywództwo publiczne: dobro publiczne.
  • 3. Osoba lidera publicznego: polityk lub działacz społeczny.