Academic Leadership Development Program - przywództwo akademickie

Aby wziąć udział w szkoleniu Academic Leadership Development Program, konieczne jest wyrażenie zgody na nagrywanie i wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie, że zapoznali się Państwo z klauzulą informacyjną RODO.