Slide thumbnailWięcej informacji

Badamy i rozwijamy przywództwo

służące dobru wspólnemu oraz

odbudowie zaufania i solidarności

w polaryzującym się świecie.

Nasze programy

Academic Leadership Development Program

Zapraszamy do uczestnictwa w 8-dniowym programie Academic Leadership Development Program. ALDP to dużo więcej niż szkolenie oparte na pakiecie narzędzi do zarządzania.

Rethinking Leadership. Oxford Seminar Series

Seria międzynarodowych seminariów badawczych w Harris Manchester College w Oxfordzie, poświęconych refleksji nad modelami przywództwa.

Oxford Academic Leadership Program

Oxford Academic Leadership Program jest przeznaczonym dla absolwentów ALDP zaawansowanym programem rozwoju przywództwa.

Business Leadership Development Program

8-dniowy program Business Leadership Development Program, przygotowany i prowadzony przez nas w oparciu o model przywództwa integralnego.

Serving the common good and rebuilding trust and solidarity in a polarizing world.

Wydarzenia

Opinie

„Miałam wielki dystans do akademii. Zraziłam się do niej. W pewnym momencie już nie wiedziałam nawet, dlaczego się w niej znalazłam. Ale jeśli uniwersytet ma wyglądać tak, jak tu, a ludzie na nim są tacy, jak wy, to chcę na nim być”

„Na uczelniach panuje kultura represji wszystkich innych, poza rozumem, wymiarów ludzkiego funkcjonowania. Uświadomienie liderom, jak ważna jest obecność w pełni swojej osoby i samoświadomość, było dla wszystkich przełomowe”

„Szkolenie odpowiada na realne potrzeby pracownika uczelni wyższej, oferuje perspektywę rozwoju i narzędzia ulepszania swoich działań”

„Nowe spojrzenie na bycie liderem akademickim, nowe metody ułatwiające zarządzanie”

„Ważne zagadnienia dotyczące tożsamości uniwersytetu, jego roli, o których niekoniecznie się pamięta, zwłaszcza w kontekście działań warunkowanych kolejnymi reformami, zmianami. Uświadomienie, jak ważna jest misja uniwersytetu”

„Bardzo cenne było spotkać się w środowisku pracowników akademickich i wymienić perspektywami, doświadczeniami. Wspaniała atmosfera otwartości i szczerości”

Nasi Partnerzy

Two Wings Institute promuje wartości wypływające z kultury oraz prowadzi badania nad ich znaczeniem dla współczesnego człowieka i społeczeństw. W naszą misję wpisane są najwyższe standardy dotyczące wartości takich jak poufność, dialog i inkluzywność intelektualna oraz etos pracy akademickiej.

Wartości, misja, cele

Prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, których celem jest poszukiwanie dobra wspólnego oraz odbudowa zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie

Prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych dotyczących integralnego rozwoju człowieka, kultury, nauki, edukacji, przywództwa i polityki

Prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, które łączą w sobie dwa skrzydła poznania – rozum i wiarę

Prowadzenie badań edukacyjnych, rozwojowych oraz naukowych z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz ekonomicznych, w tym filozofii, teologii, politologii, socjologii, historii, psychologii, zarządzania oraz ekonomii

Badanie i promowanie wartości wypływających z dziedzictwa starożytnej Grecji, Rzymu, tradycji judeochrześcijańskiej i dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz badania nad ich znaczeniem dla współczesnego człowieka i społeczeństw

Promocja polskiej kultury, nauki, historii w Polsce i za granicą

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!