Piotr Czekierda - trener i współzałożyciel Two Wings Institute

Piotr Czekierda

współzałożyciel Two Wings Institute

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, IESE Business School, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Leadership Academy for Poland (we współpracy z Harvard University). Oprócz zasiadania w Radzie Instytutu Two Wings jest prezesem Collegium Wratislaviense, renomowanej instytucji oferującej szkolenia tutoringowe i mentoringowe. Był członkiem zarządu Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz brał udział w Radzie Partycypacyjnej Prezydenta Wrocławia. Wspierał startupy technologiczne w Grupie KGHM oraz pełnił funkcję mentora w międzynarodowej sieci MIT EF Poland. Nominowany przez Gazetę Wrocławską Polska The Times do tytułu Skutecznego Menedżera 2015. Jako członek zespołu Domu Angelusa Silesiusa został współ laureatem Głównej Nagrody Pro Publico Bono za Najlepszą Lokalną Inicjatywę Edukacyjną. Piotr łączy teorię z praktyką, po latach udanych doświadczeń w pracy z liderami i kadrą kierowniczą, angażuje się w pracę badawczą (Integral Leadership Model) oraz tworzenie międzynarodowych, zaawansowanych programów rozwojowych. Piotr jest współautorem książki Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, 2015 (Wolters Kluwer), Solidarność krok po kroku, 2015 (Centrum Jana Pawła II), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, 2014 (Wolters Kluwer). Piotr jest znany ze swojej rozległej wiedzy na temat kultury duchowej, literatury, muzyki, koszykówki i motocykli.

Michał Łuczewski - współzałożyciel i trener Two Wings Institute

Michał Łuczewski

współzałożyciel Two Wings Institute

Profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także menadżer i psycholog. W ostatniej dekadzie łączył karierę akademicką z podejmowaniem ról przywódczych i rosnącym zaangażowaniem w życie publiczne Europy Środkowo-Wschodniej. Jako akademik był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia, otrzymał stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz był wykładowcą na łączonych program Centrum Studiów Społecznych w Warszawie i Lancaster University. Prof. Łuczewski pełnił funkcję Dyrektora Programowego Centrum Myśli Jana Pawła II oraz był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w latach 2015-2020. Obecnie zasiada w Radzie Prezesa Rady Ministrów ds. COVID-19 oraz w Zarządzie Fundacji Polska Wielki Projekt. Jest cenionym autorem publikacji w języku polskim, niemieckim, czeskim i angielskim. Jego pierwsza książka „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” otrzymała nagrodę im. Stefana Ossowskiego i nagrodę im. Józefa Tischnera dla najlepszych polskich książek humanistycznych.

Jego ostatnia książka „Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności” podejmowała kwestię kształtowania się religii politycznych i publicznych w Polsce, Niemczech i Rosji.

Katarzyna Solecka

Katarzyna Solecka

Kierownik Fundacji

Katarzyna jest doktorem nauk prawnych, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w firmach zarówno sektora prywatnego, jak i administracji publicznej. Pracując na stanowiskach kierowniczych odnosiła sukcesy we wdrażaniu skutecznej polityki HR, usprawnianiu procesów, budowaniu oraz zarządzaniu relacjami pracowniczymi w organizacji.

Teresa Pelc - Two Wings Institute

Teresa Pelc

Senior Advisor

Magister ekonomii (Uniwersytet Łódzki) i licencjat z nauczania angielskiego (Kolegium Nauczania Języka Obcego w Łodzi). Opisuje siebie jako pedagoga z pasja i z podejściem komercyjnym. Przez ponad dwadzieścia lat pracowała jako dyrektor redakcji w Pearson Education i była odpowiedzialna za globalne publikacje dla szkół średnich. Opublikowała kilka światowych bestsellerów do nauki języka angielskiego. Praca w roli doradcy aktywnie uczestniczącego w kreowaniu i realizacji strategii wzrostu Two Wings Institute jest dla Teresy kontynuacją zainteresowań szkoleniowo – edukacyjnych oraz menadżerskich.

Pawel Puczkarski - Two Wings Institute

Paweł Puczkarski

koordynator programów międzynarodowych Two Wings Institute

Paweł jest fizykiem specjalizującym się w dziedzinie nanotechnologii i nanoelektroniki. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie zajmuje się wykrywaniem i manipulowaniem pojedynczymi cząstkami. Przed objęciem obecnego stanowiska uzyskał stopień doktora na Wydziale Materiałów Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie zajmował się elektroniką molekularną, tranzystorami jedno cząsteczkowymi i elektroniką grafenową. Za pracę doktorską otrzymał nagrodę EPSRC Doctoral Prize oraz stypendium Oriel College Graduate. Jest zapalonym popularyzatorem nauki, interesuje się również sprawami polityki naukowej. Paweł koordynuje programy międzynarodowe Two Wings Institute, w szczególności zarządza współpracą z uniwersytetem w Oksfordzie.

Filip Lapinski - Two Wings Institute

Filip Łapiński

Absolwent psychologii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje prace dyplomowe poświęcił różnicom w myśleniu moralnym zwolenników różnych doktryn politycznych oraz perspektywom na stworzenie tradycjonalistycznej teorii krytycznej. Pracował m. in. jako sekretarz redakcji uniwersyteckich czasopism naukowych, edukator robotyki, organizator konferencji oraz członek i kierownik socjologicznych zespołów badawczych. Obecnie zajmuje się koordynacją ogólnopolskiego badawczo-wdrożeniowego projektu “Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku”.

Anastazja Loda

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W Fundacji jest odpowiedzialna za zapewnienie najwyższej jakości rozliczeń projektowo-księgowych oraz sprawozdawczych instytucjom grantowym oraz partnerom Fundacji. W wolnym czasie Anastazja aktywnie uczestniczy w inicjatywach wolontariackich.