Cel Fundacji

Badamy i rozwijamy przywództwo służące dobru wspólnemu oraz odbudowie zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie.

Celami Two Wings Institute są:

  • prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, których celem jest poszukiwanie dobra wspólnego oraz odbudowa zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie

  • prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych dotyczących integralnego rozwoju człowieka, kultury, nauki, edukacji, przywództwa i polityki

  • prowadzenie badań edukacyjnych, rozwojowych oraz naukowych z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz ekonomicznych, w tym filozofii, teologii, politologii, socjologii, historii, psychologii, zarządzania oraz ekonomii

  • prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, które łączą w sobie dwa skrzydła poznania – rozum i wiarę

  • promocja polskiej kultury, nauki i historii w Polsce i za granicą

  • badanie i promowanie wartości wypływających z dziedzictwa starożytnej Grecji, Rzymu, tradycji judeochrześcijańskiej i dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz prowadzenie badań nad ich znaczeniem dla współczesnego człowieka i społeczeństw

Założyciele

Praktyk i badacz przywództwa biznesowego i publicznego. Menadżer. Przedsiębiorca. Trener i mentor. Współzałożyciel i członek zarządu Two Wings Institute.

Piotr Czekierda jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, IESE Business School, Instytutu Badań Literackich PAN oraz Leadership Academy for Poland (we współpracy z Harvard University). Współzałożył i od wielu lat pełni rolę prezesa Collegium Wratislaviense. Zasiadał w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz w Radzie Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia. Wspierał startupy technologiczne w Grupie KGHM. Działał jako mentor w międzynarodowej sieci MIT EF Poland. Był nominowany w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Polska The Times na Skutecznego Menedżera 2015 roku.

Książka „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków” (Warszawa 2015), której jest współautorem, to pierwsza w Polsce kompleksowa publikacja dotycząca metody tutoringu. Inna ważna publikacja, w której wziął udział, to podręcznik „Solidarity Step by Step” (Warszawa 2015).

Praktyk i badacz przywództwa akademickiego i publicznego. Socjolog i psycholog. Wykładowca i autor książek naukowych. Menadżer kultury. Współzałożyciel i członek zarządu Two Wings Institute.

Michał Łuczewski jest doktorem habilitowanym socjologii oraz psychologiem ze specjalizacją wspieranie rozwoju osobowości. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z licznymi prestiżowymi ośrodkami i instytucjami akademickimi na świecie (Fulbright Fellow na Uniwersytecie Columbia, Józef Tischner Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu).

Misję przywództwa publicznego realizował jako wieloletni dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II oraz członek Narodowej Rady Rozwoju (2015 – 2020). Obecnie zasiada w Zarządzie Fundacji Polska Wielki Projekt. Działa jako menedżer kultury i autor filmów dokumentalnych.

Jego publikacja „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” (Toruń 2012) otrzymała nagrody im. Stanisława Ossowskiego dla najlepszej książki socjologicznej i im. ks. Józefa Tischnera dla najlepszej polskiej książki w dziedzinie humanistyki. Najważniejsze pozostałe publikacje książkowe: „Wartość krajobrazu” (Warszawa 2011), „Solidarity Step by Step” (Warszawa 2015), „Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności” (Kraków 2017).