Trójkąt przywództwa biznesowego:

Na podstawie prowadzonych przez nas interdyscyplinarnych badań, opracowaliśmy model przywództwa integralnego.

Jest on oparty na trzech obszarach, które wyznaczają „trójkąt przywództwa”:

  • 1. Scena, czyli kontekst, w którym realizowane jest przywództwo biznesowe: biznes.
  • 2. Cel, czyli wartości, którym służy przywództwo biznesowe: rozwój gospodarczy.
  • 3. Osoba lidera biznesowego.