Polarity Management

Do największych wyzwań, z jakimi mierzą się przywódcy, należą napięcia i polaryzacje między różnymi aspektami przywództwa oraz w obrębie prowadzonych grup, zespołów i społeczności. Przykłady przejawów tych zjawisk to napięcia między działaniem a rozwojem życia wewnętrznego; między wartościami a skutecznością lidera; między wartościami a interesami; między solidarnością a efektywnością zespołu.

Nieumiejętnie adresowane lub pozostawione samym sobie napięcia prowadzą do konfliktu i radykalizacji, a w konsekwencji – do wypalenia. Dlatego umiejętność takiego zarządzania napięciami, które czyni je źródłem twórczej energii uważamy za kluczową dla przywództwa.

Two Wings Institute oferuje dwudniowe szkolenie będące wprowadzeniem do zarządzania napięciami (Polarity Management) metodą Polarity Thinking™ Barry’ego Johnsona.

Główna zasada Polarity Thinking™ to takie podejście do napięć i polaryzacji (dylematów, chronicznych napięć, paradoksów), które wydobywa z nich energię służącą całej organizacji.

Podczas szkolenia Uczestnicy:

  • dowiedzą się, czym są napięcia (polarities) i jak działają w życiu osób, organizacji i społeczności
  • nauczą się rozróżniać pomiędzy rozwiązywaniem problemów według schematu „albo/albo” a wydobyciem z napięć energii według schematu „i/i ”
  • zobaczą, dlaczego schemat „albo/albo” nie pomaga w sytuacjach związanych z napięciami
  • docenią opór jako wartościowy zasób przy wprowadzaniu znaczących, zrównoważonych zmian